ZAWÓD MENTOR ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA SENIORÓW

Mentor ŚWS jest zawodem, na który jest zapotrzebowanie na dynamicznie rozwijającym się wartym miliardy zł usług dla seniorów. Jest 4 pod względem obrotów działem polskiej gospodarki. Perspektywicznym, ponieważ liczba osób starszych będzie rosła, do co najmniej 2050 r, sięgając 40 proc populacji. Wydłuża się ich życie ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Aktualnie obowiązujące systemy wsparcia obejmują osoby o niskich dochodach/pomoc społeczna/ lub wysokich- usługi komercyjne.

≥Mentor ŚWS wypełnia lukę kompetencyjną pomiędzy asystentem rodziny, opiekunem seniora, pracownikiem pomocy społecznej. Jest wzbogacony o wiedzę i umiejętności, w tym technologiczne, z zakresu budowy środowiska przyjaznego seniorom, inicjowania lokalnych polityk senioralnych. Jest doradcą, organizatorem, kreatorem, edukatorem-czyli posiada szersze kompetencje niż aktualne zawody.

 
≥Mentorem ŚWS może zostać osoba, która:

1.Ukończyła liceum ogólnokształcące, studia licencjackie lub magisterskie na kierunkach społecznych.

2. Jest znana i akceptowana w lokalnym środowisku, ma społeczne lub zawodowe doświadczenie w kontaktach z ludźmi.

3. Pozytywnie przeszła badania psychologiczne. Warunek ten wiąże się ze specyfiką pracy z osobami starszymi. Badania są ponawiane, co 3 lata.

4. Ukończyła specjalistyczny 320 godzinny kurs przygotowawczy, odbyła 3 miesięczną praktykę zawodową.

5. Pozytywnie przeszła procedury certyfikacyjne i walidacyjne. Uzyskany Certyfikat MŚWS jest ważny 3 lata.

6. Poddaje się rygorom związanym z pracą w Systemie Wsparcia Mentoringu.

 
≥ Mentor ŚWS może pracować, jako:

1.Osoba samozatrudniona -coraz więcej usług dla seniorów jest realizowanych w tej formie.

2. Pracownik-udziałowiec podmiotów ekonomii społecznej. Przede wszystkim spółdzielni socjalnej.

3. Pracownik instytucji pomocy społecznej organizacji pozarządowych świadczących wsparcie seniorom.

4. Prowadzić ograniczoną działalność MŚWS w ramach innych wykonywanych zawodów.

 
Instytucja Systemu Wsparcia Mentoringu pomaga m.in. w:

1.Przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji związanej z wykonywaniem zawodu MŚWS.

2. Dokształcaniu MŚWS w zakresie znajomości organizacyjnych i prawnych związanych z zawodem Mentora. Ważną rolę odgrywają umiejętności funkcjonowania w ramach e- wsparcia Mentoringu.

3. W realizacji zadań zawodowych wspiera Mentora Powiatowy Zespół Wsparcia Mentoringu oraz inne zaproszone do współpracy instytucje i organizacje.

 

Więcej informacji udzielamy indywidualnie: e-gazetka6@wp.pl  lub  tel. 534-763-785.