STUDIA PODYPLOMOWE  MENTOR SENIORA

            Zaczyna sie nabór na  Studia Podyplomowe Mentor Seniora. 

szczegółowe informacje znajduja sie na stronie: REKRUTAJA 217

Uczestniczą w nich:

1.      Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego Warszawa

2.      Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka- Warszawa

3.      OSI CompuTrain sp. z o. o, Warszawa.

Studia mają na celu przygotowanie specjalistów na potrzeby wspierania osób starszych w zakresie innym, niż oferuje pomoc społeczna oraz opieka paliatywna. Przede wszystkim w zakresie nabycia wiedzy teoretycznej i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie Mentor Seniora, czyli:

a/prowadzenia doradztwa na potrzeby 60+,

b/podejmowania inicjatyw programowo- organizacyjnych na potrzeby działań aktywizujących seniorów,

c/kreowania lokalnych polityk senioralnych,

d/organizacji lokalnych zespołów wsparcia osób starszych,

e/ organizacji i pracy własnej w ramach podmiotów ekonomii społecznej, samozatrudnienia, biznesu usługowego.

f/ funkcjonowania w ramach Systemu Wsparcia Mentoringu.

g/ korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych w pracy z seniorami, pracy własnej, e- edukacji.

 

Studia Podyplomowe MENTOR SENIORA są przewidziane są dla absolwentów kierunków m.in.

a/pedagogicznych,

b/psychologii,

c/socjologii,

d/humanistycznych

Są też ofertą rozszerzającą wiedzę i kompetencje dla pracowników pomocy społecznej, asystentów rodziny, opiekunów osób starszych i pokrewnych.

 Rozpoczęcie naboru kandydatów przewidujemy w styczniu 2017 r, na studia 3 semestralne. Lokalizacja – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka Warszawa.

Wraz z konkretyzacją programowo- organizacyjną będziemy zamieszczać dodatkowe informacje.

Na bieżąco: Marek Zakrzewski- e-gazetka6@wp.pl