PROGRAM SPOŁECZNY MENTOR ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA SENIORÓW. /MŚWS/

Ø  To inicjatywa Fundacji Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego oraz instytucji i osób z nią związanych.

Ø  Jest adresowany do osób w wieku 29- 60 lat zainteresowanych zawodowym wspieraniem osób 65 lat plus w zakresie innym niż oferuje pomoc społeczna oraz system paliatywny.

Ø  Na ich działania oczekuje ok.4 mln seniorów spośród ponad 9 mln Polaków w wieku 60 lat plus. Do roku 2035 potrzebujących wsparcia Mentorów będzie ok 8 mln.

Ø  Mentorem ŚWS może być osoba z wyksztalceniem średnim ogólnokształcącym, wyższym licencjackim lub magisterskim, kierunki humanistyczne lub społeczne.

Ø  Kandydata na MŚWS obowiązują badania psychologiczne określające jego przydatność do pracy z seniorami, ukończenie kursów zawodowych, złożenie egzaminów walidacyjnych. Otrzymuje certyfikat okresowy na 3 lata.

Ø  Mentor ŚWS jest odpowiedzią na zagrożenia osób starszych związanych z cywilizacją XXI w.

Ø  Zadania:

1.Mentor ŚWS wspiera bezpośrednio osoby starsze i ich bliskich w zakresie doradztwa związanego z: ich bezpieczeństwem: kryminalnym, korzystaniem z ofert handlu, banków, e bezpieczeństwem, ze zdrowiem, edukacją rozwojową, kulturą, wiarą, poruszaniem się w świecie technologii. itd.

2. Pomaga w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych seniorów oraz ich otoczenia. Jest wspierany przez ekspertów Powiatowego Zespołu Wsparcia Mentoringu skupiającego przedstawicieli instytucji działających na rzecz obywateli.

3.Podejmuje działania aktywizujące seniorów społecznie, edukacyjnie, poprzez Kluby Wsparcia Wzajemnego Seniorów i inne lokalne inicjatywy do nich adresowane.

4. Bierze udział w kreowaniu lokalnych polityk senioralnych, docierając z wiedzą i umiejętnościami do lokalnych władz, organizacji społecznych, mediów itd.

5. Pośredniczy w kontaktach prewencyjnych ze wspieranymi seniorami instytucji odpowiedzialnych lokalnie za bezpieczeństwo.

6. Promuje rozwiązania informatyczne oraz kulturę informatyczną wśród seniorów ich bliskich i lokalnych społeczności.

> Mentor ŚWS działa w ramach Systemu Wsparcia Mentoringu zapewniającego pomoc merytoryczną, organizacyjną, wsparcie finansowe. Z jego poziomu jest prowadzony nadzór nad Mentorami.

 

 

Więcej informacji udzielamy indywidualnie: e-gazetka6@wp.pl lub  tel. 534-763-785.