20.12.2013

Kontynuujemy spotkania w „Radiu dla Ciebie”

17 bm po raz kolejny spotkaliśmy się w Polskim Radiu „Radio dla Ciebie” na „Wieczornych Polaków rozmowach.” Tym razem ze mną byli: Mieczysław Lais- Wiceprezes Stowarzyszenia Firm Rodzinnych, prezes Ogólnopolskiej Szkoły Informatycznej OSI CompuTrain S.A. oraz Mirosław Maszybrocki Prezes AMICUSA Fundacji Wsparcia. Są to nowi partnerzy Programu Mentor Środowiskowego Wsparcia

Link do rozmowy:

 http://www.rdc.pl/publikacja/wieczorne-polakow-rozmowy-uzaleznienia-behawioralne-i-archiwizacja-dokumentow/

 

 

Dziękujemy za współpracę

 

Uprzejmie informuje, że Pan Waldemar Mazan, Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości. zakończył współpracę z Programem „Mentor Środowiskowego Wsparcia” Poprzez swoje wielkie doświadczenie, wiedzę znajomość rynku pracy, wniósł znaczący wkład w budowę idei Mentoringu.

 

Waldemarze! Serdeczne Dzięki

 

                                                                Marek Zakrzewski

10.12.2013

Narodowy Program Społeczny „Zostań Mentorem wsparcia dla seniorów”

Wobec zmian gospodarczych zwiększa się liczba bezrobotnych 40 i 50 plus. Posiadane przez nich wykształcenie, doświadczenie życiowe, zawodowe, społeczne, predyspozycje psychiczne, uznanie w społeczności nie gwarantuje dzisiaj zatrudnienia.

 

W Polsce i innych krajach Europy społeczeństwo szybko się starzeje. 35 % Polaków  w 2035 r będzie miało co najmniej 80 lat. Dzisiaj spośród 8 mln seniorów w Polsce (starsi niż 60 lat ) jedna trzecia to osoby samotne. Dynamicznie przybywa osób starszych, którym będzie trzeba pomagać w zakresie innym niż tradycyjna pomoc społeczna. Osoby te często nie radzą sobie z zagrożeniami cywilizacji XXI wieku takimi jak przestępstwa zwykle, konsumenckie,                 e-przestępstwa, z problemami samotności, pogarszającego się zdrowia itd.

Jest zapotrzebowanie na różnorodne wsparcie dla nich, również odpłatne, ale profesjonalne, uczciwe i wiarygodne.

Narodowy Program Społeczny „Zostań Mentorem Wsparcia dla Seniorów” to oferta dla osób 40 i 50 plus, którzy wykorzystując dotychczasowe kompetencje nabywają nowe (po specjalistycznych szkoleniach i certyfikacji), działają aktywnie i lokalnie (ulica, osiedle, wieś, gmina) wśród seniorów. Świadczą usługi doradcze, interwencyjne dla potrzebujących.

Mentorzy staną się elementem krajowego sieciowego systemu Mentoringu, czyli pomocy bezpośredniej dla starszych. Będą aktywizować seniorów, tworzyć zespoły wsparcia wzajemnego (sąsiedzkiego) identyfikując potrzeby starszych oraz określając sposoby zaspokajania. Dzięki zastosowaniu e-technologii zapleczem dla mentorów będą eksperci wielu dziedzin nauki i życia.

 

System mentoringu będzie współpracował z lokalną administracją, policją, służbą zdrowia, pomocą społeczną, NGO. Mentorzy będą mieli do pomocy zaplecze ekspertów wielu dziedzin. Systematyczne szkolenia i wsparcie wzajemne w systemie e- wymiany doświadczeń Mentorów zwiększy ich skuteczność . Mentorów będzie cechować wysoki poziom etyczny i zawodowy oparty o Honorowy Kodeks Mentora.

Narodowy Program Społeczny „Zostań Mentorem wsparcia dla seniorów” opiera się na doświadczeniu liderów z 2 organizacji pozarządowych i jest przygotowywany kompleksowo i na wiele lat. Przeszedł konsultacje partnerów społecznych, środowisk senioralnych. Nawiązaliśmy współpracę z 2 instytutami naukowymi, firmą informatyczną, razem przeprowadzimy badania pilotażowe.

 

Mentor Wsparcia dla Seniorów to szansa dla osób 40 i 50 plus na pracę, kształcenie, aktywność zawodową i życiową.

12.12.2013

 Mentor inaczej!

 

Pomysł na wdrożenie systemu Mentorów ewaluuje. Ma to związek z dojrzewaniem idei do wejścia na rynek osób wykluczonych zawodowo. Sięgamy po zupełnie nowatorskie rozwiązania. Pierwszym z nich jest nawiązanie współpracy z placówkami naukowymi.

Odbyły się rozmowy z kierownictwem Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Instytutem Pracy i Spraw Społecznych dotyczące współpracy w ramach Konsorcjum. Oba instytuty zadeklarowały udział w pracach nad stworzeniem systemu Mentoringu. Skład Konsorcjum uzupełniają: AMICUS Fundacja Wsparcia, Ogólnopolska Szkoła Informatyczna-OSI CompuTrain S.A.

 

Partnerzy skupią się przede wszystkim na dopracowaniu zasad opisujących Mentora. Oraz całego programu Mentor Wsparcia dla Seniorów. Jesteśmy „po słowie” z dwoma instytutami.

To przełoży się na kadrę specjalistów niezbędnych do realizacji poważnych działań. Przede wszystkim badawczych. Zamierzamy bowiem stworzyć projekt badawczy, który pozwoli na określenie:
-potrzeb seniorów na usługi mentorskie,

-zainteresowania zawodem związanym z mentoringiem w środowiskach przede wszystkim +50 wykluczonych z rynku pracy,-lokalnych podmiotów samorządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i wsparcie seniorów .

To, tak najogólniej.

Aktualnie współpracę przy realizacji Programu zadeklarowali:

 Ze strony Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur:

1. prof. zw. dr hab., Anna Olejniczuk- Merta

2.dr Małgorzata Radziukiewicz

 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych:

1. prof zw. dr hab. Kazimierz Frieske- Dyrektor Instytutu,

2 dr Zofia Szweda- Lewndowska

3. Pani Anna Jawor

 

Ogólnopolska Szkoła Informatyczna OSI CompuTrain SA

1. Mieczysław Łais- Prezes Zarządu

AMICUS- Fundacja Wsparcia

1.Mirosław Maszybrocki- Prezes Fundacji

 

                                                            x    x    x

Miło nam donieść, że kol Mirosław Maszybrocki z Fundacji AMICUS, partnera Programu „Mentor” został zakwalifikowany do udziału w lutowym seminarium w Oslo, organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach tzw. Funduszy Norweskich. Ma ono na celu przygotowanie się do współpracy partnerskiej  (nawiązanie kontaktów, rozeznanie możliwości adaptacji norweskich rozwiązań w zakresie organizacji opieki dla seniorów.

 

                                                              x    x    x

Idziemy w kierunku innowacji. Dlatego zgłosiliśmy Mentora do konkursu organizowanego przez Komisję Europejską: The Job Callenge poświęconemu innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie bezrobocia. To jest działanie wstępne, mające na celu pokazanie się.

 

Dużym działaniem będzie projekt badawczy o finansowanie którego zabiegamy w Narodowym Centrum Badań i rozwoju w dziale: innowacje społeczne. Więcej na ten temat- już wkrótce!

                                                           Warszawa dnia 10 grudnia 2013 roku  M. Zak.

20.09.2013

RdC 18 września 2013 roku

 

Kolejne spotkanie w Polskim Radiu „Radio dla Ciebie” poświęcone seniorom. Gościem w „Wieczornych Polaków Rozmowach” był Marek Zakrzewski. Link do bloku audycj:

 

http://www.rdc.pl/publikacja/wieczorne-polakow-rozmowy-o-pomocy-seniorom-zdobyciu-nordkapp-i-leczeniu-bolu/k do audycji

(-)

 

8.09.2013

I znowu w Radiu dla Ciebie!

 Tym razem w piątek, 6 września wspólnie z Waldemarem Mazanem z Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości byliśmy gośćmi red. Roberta Łuchniaka w nowym programie radiowym „Wieczorne Polaków rozmowy”. Temat tradycyjny- seniorzy a szczegółowo – ich bezpieczeństwo. Problem to bardzo ważny i bardzo słabo rozpoznawalny.

 

Zapraszamy do odsłuchania dyskusji.

http://www.rdc.pl/publikacja/wieczorne-polakow-rozmowy-nauka-historia-i-los-seniorow-w-rozmowach-roberta-luchniaka/

 

Poniżej, opracowanie dotyczące nowego postrzegania bezpieczeństwa osób starszych.

 

3.09.2013

BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW.

  

            Przez wiele lat podstawowe zagrożenie bezpieczeństwa osób starszych ogniskowało się wokół najbliższego otoczenia seniora. Była to przemoc ze strony współmałżonka, dzieci, wnuków osób opiekujących się osobami starszymi, wreszcie sąsiadów. Wiele zachowań z pogranicza przemocy ze strony najbliższego otoczenia traktowane było jako normalne, tradycyjne szczególnie w środowiskach patologicznych, zacofanych cywilizacyjnie (tereny po pegeerowskie i in). Dopiero w ostatnich latach wraz z położeniem nacisku na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przy okazji uwzględniono przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych. Brakuje jednak danych określających poziom przemocy w tej grupy wiekowej.

 Zalecania:

 1. Przegląd danych dotyczących przemocy wobec osób starszych.
 2. Ocena przyczyn, stosowanych metod przeciwdziałania i zwalczania skutków przemocy rodzinnej wobec seniorów.

 

Rozwój cywilizacji technologicznej oraz zmiany kulturowe spowodowały pojawienie się nowych zagrożeń wobec seniorów. Nie wszystkie są udokumentowane w statystykach, ale wiedza pozyskana z policji, straży pożarnej, prokuratur, mediów nakazuje bezwzględne podjęcie tematu przeciwdziałania przestępstwom i działaniom z pogranicza kryminalnego skierowanym przeciwko seniorom oraz przez nich powodowanych. Są to:

 

1.Wypadki drogowe. Najlepiej statystycznie udokumentowane (dane KG Policji na koniec 2012r)

W roku tym osoby +60 byli sprawcami 3524 wypadków drogowych, w których zginęły 342 osoby rannych zostało 4246 osób, co w populacji 7.796. 562 osoby, stanowi 4,5 proc. Jest tu tendencja wzrostowa we wszystkich grupach wypadków. W kategorii piesi jako sprawcy wypadków, liczba zdarzeń w grupie +60 wynosi 738, zginęły 182 osoby, 6572 zostały ranne. Seniorzy przodują w wypadkach rowerowych 473 wypadki, w których zginęło 80 osób a 407 zostało rannych. Ogółem na drogach zginęło 896 osób a 6919 zostało rannych. Jest tu wyraźna tendencja spadkowa w odniesieniu do roku 2011. 

            Rozwój motoryzacji, dostępność aut zagęszczenie na drogach może powodować dużą liczbę wypadków z udziałem osób +60, których liczba będzie przybywać, jak też za kierownicą coraz szybszych aut na coraz szybszych drogach.

 

Zalecenia:

 1. Wprowadzenie od wieku +60 obowiązkowych okresowych badań psychomotorycznych, dla wszystkich kierujących pojazdami na drogach publicznych. Co 5 lat.
 2. Promocja elementów odblaskowych wśród pieszych,
 3. Profilaktyka na rzecz dobrowolnych badań zdolności do prowadzenia pojazdów do czasu zmiany przepisów.

 

 1. Wypadki w miejscu zamieszkania i wypoczynku.

Do nich zaliczamy pożary w miejscu zamieszania i wypoczynku, zatrucia czadem, porażenia prądem. Brak ogólnodostępnych danych nt. +60, jednak z informacji uzyskanych od Państwowej Straży Pożarnej wynika, że rośnie udział w nich osób tej grupy wiekowej, Przede wszystkim w wypadkach związanych z czadem (sezon zimowy 2012/13- ogółem 1800 poszkodowanych 106 osób śmiertelnych). Nie ma tu statystyki wypadków podczas wypalania traw, pożarów na działkach i in. Seniorzy będą coraz bardziej narażeni na tego typu zdarzenia. Wydłuża się długość życia, coraz więcej osób będzie mieszkało samotnie. Starszemu wiekowi towarzyszą zaniki pamięci, brak umiejętności prawidłowej oceny zagrożeń (szczelne okna, zatykanie kratek wentylacyjnych). Spada liczba usług kominiarskich, wzrasta liczba domowych instalacji gazowych. Rośnie liczba osób z chorobami psychicznymi również w wieku senioralnym.

Poważnym problemem jest zabezpieczenie antywłamaniowe mieszkań. Powoduje to nierzadko kłopoty w nagłych działaniach ratowniczych.

Zalecenia:

 1. Wprowadzenie (przywrócenie) obowiązkowych przeglądów kominiarskich również instalacji wywietrznikowych.
 2. Popularyzacja wiedzy o zagrożeniach pożarowych i pochodnych.
 3. Wsparcie między sąsiedzkie.

 

Przestępstwa kryminalne.

Wyłudzenia 1.

Nie mamy danych, o skali dotyczącej +60. Są to wyłudzenia (na wnuczka, urzędników itd.), kradzieże, napady. Pomimo kampanii informacyjnych naiwne zachowania wobec wyłudzających są nierzadkie. Dużą rolę odgrywa tu ograniczenie kontaktów między sąsiedzkich oraz rozwój komunikacji telefonicznej i internetowej.

Zalecenia:

 1. Kampanie informacyjne –telewizja, radio, kościoły, organizacje pozarządowe.
 2. Wzmocnienie kontaktów seniorów z dzielnicowymi Policji, oraz Straży Miejskiej.
 3. Wsparcie między sąsiedzkie.

Wyłudzenia 2

Rosnąca oferta ubezpieczeń na życie emerytalnych, spowodowała wysyp wyłudzeń majątków u osób starszych. Odwrócona hipoteka, renta dożywotnia za mieszkanie i inne przekonujące medialnie akcje są okazją do nadużyć oraz wyłudzeń nie tylko przez przestępców, ale i przez banki i inne instytucje ubezpieczeniowe. Są to nierzadko przestępstwa lub ich pogranicze o bardzo dużej wartości.

Obecnie po deregulacji zawodowej i dopuszczeniu do świadczenia usług pranych osób spoza adwokatury i radcostwa spowoduje wysyp przestępczości prawnej wobec osób starszych. Jest ona w aktualnych realiach prawnych praktycznie bezkarna. (kancelaria pana AK prowadząca wyłudzenia w centrum Warszawy praktycznie bezkarna). Na dobrą i sprawdzoną kancelarię prawną osoby starsze nie jest najczęściej stać.

Zalecenia:

1.       Objęcie umów z osobami starszymi, szczególnym nadzorem prawnym. W przypadkach budzących podejrzenia nieprawidłowości obligatoryjny nadzór sądowy.

2.       Nadawanie śledztwom oraz procedurom sądowym dotyczącym działań na niekorzyść osób starszych specjalnej ścieżki, aby nie przedłużyły się w nieokreślonym czasie. Osoby starsze nierzadko umierają przed zakończeniem procesów sprawcy pozostają bezkarni.

3.       Obowiązkowe uproszczenie dokumentacji (umów) bankowych instytucji ubezpieczeniowych itd. Za wystąpienie klauzul zakazanych kary wysokie kary finansowe dla sprawcy oraz zwrot wraz z odszkodowaniem utraconych korzyści przez seniora.

4.       Utworzenie systemu porad prawnych pro publico bono dla osób niezamożnych.

5.       Wsparcie między sąsiedzkie.

 

Wyłudzenia 3

Konsumenckie. Bardzo wielu seniorów dokonało zakupów przy okazji koncertów, pielgrzymek itd. Namawiani przez specjalistów od promocji zadłużają się na często gigantyczne kwoty. Dla niezamożnych są to decyzje dramatyczne. Niby wszystko jest zgodne z prawem, Wiele działań związanych z handlem, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 286.kk. Ale niewiele dla seniorów z tego wynika. Sprawy są niechętnie przyjmowane, z reguły umarzane, uciążliwe dla seniorów. Proceder wyłudzeniowego handlu objazdowego trwa od lat i jest praktycznie bezkarny.

W grupie tej mieszczą się działania banków i instytucji bankowych doprowadzające seniorów do niekorzystnych działań finansowych. Tu jest nadzór bankowy, ale często dla osób starszych niedostępny.

Zalecenia:

 1. Wprowadzenie obowiązkowych wzorców umów konsumenckich. Zastosowana inna- nieważna.
 2. Uproszczenie procedur dochodzeń karnych oraz procesów sądowych za przestępstwo wyłudzenia w tego typu transakcjach.
 3. Kampanie uświadamiające seniorów. Z większym zaangażowaniem Rzeczników Konsumenta.
 4. Rozbudowa wsparcia sąsiedzkiego.
 5. Obligatoryjne wyrównywanie strat poniesionych przez seniorów w nieuczciwych operacjach. Wraz z odsetkami.

e- Przestępstwa

Jesteśmy na rosnącej fali edukacji informatycznej seniorów. Internet oprócz radości kontaktów, przybliżania świata i innych ble, ble, niesie bardzo wiele poważnych zagrożeń. Większość seniorów nie opanuje Internetu w sposób na tyle sprawny, aby było to bezpieczne.

Są to włamania hakerów do kont bankowych, wyłudzenia, spamy itd. Metody e przestępczości są coraz bardziej wyrafinowane. Seniorzy z wiekiem stają się coraz bardziej nieporadni. Ze względu na dynamiczny wzrost seniorów posługujących się internetem, potrzebne są specjalne działania profilaktyczne.

 

Zalecenia:

 1. Wprowadzenie obligatoryjnych zajęć profilaktycznych nt bezpieczeństwa w sieci o określonej liczbie godzin i tematyce w szkoleniach finansowanych z pieniędzy publicznych.
 2. Prowadzenie kampanii informacyjnych o e- zagrożeniach, specjalnie przygotowanych dla tej grupy użytkowników Internetu.

 

Podsumowanie.

Niniejsze opracowanie dotyka najważniejszych zagrożeń osób starszych, związanych przede wszystkim z rozwojem cywilizacyjnym XXI w, rozluźnieniem norm moralnych, prawnych. Seniorzy w większości kształtowali swoje osobowości, kanony postępowania w innych, uboższych, ale uczciwszych czasach.

 

Ze względu na dynamicznie rosnącą liczbę osób starszych w Polsce dzisiaj i w przyszłości, wzrostu długości ich życia, mniejszego niż młodsze pokolenia rozumienia bliższego-dalszego otoczenia, trzeba przygotować specjalne działania na rzecz zapewnienia im bezpieczeństwa. Na różnych płaszczyznach zagrożeń. Potrzebne są zmiany w prawie karnym, konsumenckim, cywilnym jasno i precyzyjnie chroniących osoby starsze. Rozpisaniem powinności policji, prokuratury, ale też innych instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo osób starszych.

 

Coraz bardziej dobitnie okazuje się, że liberalizm, w polskim wydaniu przekładający się na zasadę wszystkie chwyty są dozwolone, jest zabójczym podejściem ekonomiczno- społecznym wobec osób starszych.

 

Ponieważ Państwo i jego organy decyzyjne na szczeblach centralnych i lokalnych są słabo wydolne, jeśli chodzi o zmiany, potrzebne jest poszukanie rozwiązań pośrednich. Doniosłą rolę mogą odegrać działania organizacyjne wsparcia sąsiedzkiego, lokalnych grup wsparcia, pod warunkiem, że mają odpowiednią wiedzę do rozwiązywania danych zagrożeń.

 

Bezwzględnie pilne staje się formalne zwrócenie uwagi i uświadamianie Policji, Straży Pożarnej i innych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, że seniorzy stają się coraz liczniejszą grupą obywateli wymagających specjalnych form działania. Konieczne jest określenie m.in. skali zagrożeń wobec seniorów. M.in. poprzez dopracowanie statystyk dot. zdarzeń z udziałem osób +60. Potrzebne jest wspólne działanie instytucji, w których gestii jest zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych.

 

Pomijam chwilowo zagrożenia wynikające z kwitnących usług paramedycznych, parabankowych, opieki nad seniorami w placówkach pobytowych i wielu innych. Ogrom zaniedbań po wnikliwym przyjrzeniu się często porażą. Faktem jest, że osoby w wieku starszym w takiej liczbie są nowym i często niedostrzeganym (niedocenianym) zjawiskiem społecznym. Ale oni są w liczbie 7,5 mln w dniu dzisiejszym oraz ponad dwa razy większej w ciągu najbliższych latach. Coraz mocniej będą odciskać piętno bezradności potrzeby wsparcia na pozostałej części społeczeństwa. Dlatego potrzebne jest inne postrzeganie seniorów i ich problemów wynikających z zagrożeń cywilizacji technicznej i społecznej XXI w/

 

 

 

                                                                                Marek Zakrzewski

                                                                       Fundacja Wspierania Rozwoju

                                                                           Regionu Podwarszawskiego

 

                                                                                 Tel. 535-072-066

 

24.08.2013

 

 

WAŻNA WSPÓŁPRACA.

 

 

Budując kwalifikację „Mentor Środowiskowego Wsparcia” szczególny nacisk kładziemy na jego kompetencje i wiedzę. Ponieważ bezpieczeństwo potencjalnych podopiecznych Mentorów jest bardzo ważnym elementem, zwróciliśmy się do instytucji specjalistycznych do przygotowania kursów. Na nasze pisma pozytywnie odpowiedziały: Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji oraz Mazowiecka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.

 

Strażacy podeszli z uwagą i zaangażowaniem do naszej propozycji przeszkolenia Mentorów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i innym, którym zapobieganie jest w gestii PSP. Seniorzy są nowym obszarem zainteresowania dla profilaktyki przeciwpożarowej. Jakoś tak się utarło, że podstawowym adresatem były dzieci „Zapałki w ręku dziecka, to pożar” Tymczasem osoby starsze coraz częściej są sprawcami/ofiarami wypadków, w których interweniują strażacy. Od drogowych, poprzez pożary w mieszkaniach, zatrucia czadem, pożary na działkach itd. Rosnąca liczba seniorów pociągnąć musi wzrost liczby zdarzeń o nierzadko tragicznych skutkach.

 

Potrzebna jest działalność uświadamiająca seniorów o zagrożeniach. Często cieszymy się, że pan +70 jest aktywny, jeździ samochodem. Czy, ktoś podpowiedział mu, że im się jest starszym, tym częściej trzeba robić badania psychomedyczne i w pewnym momencie auto odstawić na zawsze do garażu? Podobnie rzecz się ma z innymi działaniami, które wymykają się seniorom spod kontroli (wypalanie śmieci i traw na działkach) zatrucia tlenkiem węgla (bo uszczelniono kratki wentylacyjne, okna) itd. Zwykłych pożarów od nie wyłączonych urządzeń elektryczno- gazowych. Tych zagrożeń seniorów będzie przybywało.

 

Dlatego podejmując współpracę z Mazowiecką Komendą Wojewódzką PSP zdecydowaliśmy się wykorzystać ich kurs: Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej”, prowadzony przez specjalistów z Komendy Głównej PSP. Mentorzy po ukończeniu otrzymają uprawnienia, pozwalające podjąć pracę związaną z bezpieczeństwem p. pożarowym.

 

Oprócz tego, możliwe są inne formy współpracy, również z Komendami Powiatowymi PSP, o czym niedługo.

x    x    x

 

Współpraca z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji będzie konkretyzowana we wrześniu br. Na razie, mamy pozytywny odzew na naszą propozycję współpracy.

 

 

(mz)

 

 

16.08.2013

 

http://www.rdc.pl/publikacja/marek-zakrzewski-o-kondycji-polskich-seniorow/

 

Kontynuując nasze wystąpienia radiowe, 16 sierpnia Marek Zakrzewski gościł w Polskim Radiu, „Radio dla Ciebie” w programie Piotra Pileckeigo w audycji Tak sobie myślę. Porozmawialiśmy sobie o aktualnej kondycji seniorów w Polsce. Tej 70 procentowej ich części mniej aktywnych a czasem zupełnie zapomnianych, pozostających ze swoimi problemami.

 

            W Polsce przyjmuje się zwyczaj patrzenia na problemy osób starszych przez pryzmat tych z Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Elity seniorskiej. Robiących bardzo dobrą działalność edukacyjno- rozwojową. Ale jest ich 1 proc populacji osób starszych, czyli ok. 60 tys. Dwadzieścia parę procent seniorów jest aktywnych w innych formach: klubach seniora, zajęciach przy parafiach, kołach gospodyń wiejskich. Tu są seniorzy aktywni zawodowo, w mniej lub bardziej legalnych formach pracy. Problemem, którego nie powinno się tracić z oczu, jest pozostałe 70 proc.

 

            To są sprawy związane z chorobami, samotnością, bezradnością itd. Sprawy trudne często niewygodne i zapomniane. Kto zająłby się tragicznym stanem polskiej geriatrii klinicznej gdyby nie akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Przecież zapaść w tym dziale opieki medycznej trwa od lat!

 

            O trudnej sytuacji większości polskich seniorów oraz ich bliskich trzeba mówić przy każdej okazji. Bo problemy będą tu się nasilały, każdy upływający rok bez zaangażowania we wsparcie, zmniejsza szanse na poprawę bytu coraz większej części społeczeństwa polskiego.

 

 

(mz)

 

20.08.2013

Szanowni Państwo, 

Rozpoczynamy wstępne rozmowy z osobami zainteresowanymi udziałem w Projekcie „Mentor Środowiskowego Wsparcia”. W m-cu wrześniu zamierzamy zorganizować pilotaż działania, pn. Kwalifikacja zawodowa „Mentor Środowiskowego Wsparcia” dla 30 osób z Warszawy i okolic.

 

Informacje ogólne:

1. Wiek ukończone50 lat,

2. Wykształcenie minimum średnie,

3. Doświadczenie zawodowe- udokumentowana praca z ludźmi.

4. Znajomość swojej lokalnej społeczności.

 

Dla osób zainteresowanych, które pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną przewidujemy 240 godz. kursu po pozytywnym zaliczeniu egzaminu walidującego- certyfikat okresowy „Mentor Środowiskowego Wsparcia” oraz możliwość ewentualnego zatrudnienia.

 

Więcej szczegółów już od dzisiaj:

 Marek Zakrzewski

Tel. 535-072-066

 

e-gazetka6@wp.pl

 

   zapraszam do przeczytania:

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

 

24.07.2013

 NASI NA RADZIE!   

                                            d.s. Polityki Senioralnej MPiPS

 

W dniu 23 07 br., przedstawiciele Fundacji Wspierania Rozwoju Regionalnego w składzie: Iwona Zielińska, Waldemar Jurkiewicz oraz Marek Zakrzewski- uczestniczyli w posiedzeniu Rady ds. Polityki Senioralnej działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. MENTORZY ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA. Aktywizacja Edukacyjna i Społeczna Seniorów”.

 

W Radzie tworzony jest aktualnie dokument strategiczny, określający politykę senioralną Polski na lata 2014-2020- co najmniej. Ma to być główny wyznacznik kierunków działań dla seniorów oraz dla młodszych (+50).

 

My jesteśmy zainteresowani przede wszystkim zagadnieniami związanymi z aktywizacją zawodową osób starszych, prowadzoną w kierunku utrzymania zatrudnienia +60, ewentualnego przywracania emerytów do pracy.

 

Problem aktywności zawodowej seniorów +60 jest nie do końca prawidłowo identyfikowany. Zgodnie ze zwyczajami przeważa podejście edukacji prostej, nauka zawodu na potrzeby rynku pracy. Czyli senior jest uczony, a dalej radzi sobie sam!

 

 

Niestety aktywizacja zawodowa osób już po 50 roku życia jest coraz trudniejsza. Bo wypalenie zawodowe, utrata zdrowia z powodu ciężkiej pracy często poza kontrolami BHP, ograniczenia prawne zakazujące zatrudniania pracownika poza określoną granicę wieku lub liczbę lat pracy. I wiele innych bardzo ważnych spraw, o których, na co dzień liderzy pomysłów na politykę zatrudnienia nie zdają dobie sprawy.

O seniorach w Radiu dla Ciebie

14 lipca 2013

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Związek Zawodowy Budowlani. Fundacja Wspierania Rozwoju Podwarszawskiego, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców  Budownictwa UNIA BUDOWLANA, złożyły w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wniosek o formalną rejestrację kwalifikacji zawodowej:

MENTOR ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA

Tworząc społeczną funkcję Mentora, proponujemy ujęcie go w organizacyjne ramy kwalifikacji zawodowej, zgłoszonej do rejestracji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Trwają tam aktualnie procedury opisywania zawodów i kwalifikacji zawodowych. Są to bardzo ważne działania, przede wszystkim w aspekcie konieczności porządkowania rynku pracy.

Mentor, jako kwalifikacja zawodowa lokuje się w grupie tzw. zawodów i kwalifikacji społecznych.Specjalista d.s. pomocy społecznej. Tworząc kwalifikację zawodową, która ma szansę stać się formalnym zawodem chcemy, aby było on wszechstronnie przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna seniorów.

Jak powinna być lokowana kwalifikacja?

Grupa elementarna (wg obecnie obowiązującej klasyfikacji), w jakiej nowy zawód powinien być klasyfikowany:

34-Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

3412- Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

341208-Mentor Środowiskowego Wsparcia

Czyli:

Zadania zawodowe

Z-1. Organizowanie miejsca pracy (bazy) i opracowywanie planów działania zgodnych z Ogólnopolskim Programem Społecznym „Mentor Środowiskowego Wsparcia. Aktywizacja edukacyjna i społeczna seniorów. Lub innymi dokumentami społecznymi i pomocowymi na danym terenie.

Z-2. Określenie zasięgu interwencji środowiskowej. Identyfikacja osób potrzebujących wsparcia (osób wspieranych) zgodnie z zasadami Programu.

Z-3. Organizowanie wsparcia społecznego na potrzeby środowiska osób +60 wraz z organizowaniem partnerów społecznych i instytucjonalnych

Z-4. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia wzajemnego seniorów celem rozwiązywania trudnych problemów ich dotykających.

Z.5. Budowa środowiskowych grup społeczeństwa obywatelskiego.

Z-6 Tworzenie warunków do aktywności wolontariacie +50 i seniorów.

Z-7. Doradzanie i praktyczne wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (usługi kulturalne, edukacyjne, integracja ze środowiskiem).

Z-8. Wspieranie seniora w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych życiowo.

Z-9. Współpraca z bliskimi, sąsiadami i innymi osobami, związanymi z osobą wspieraną.

Z-10. Systematyczne dokształcanie się Mentora poprzez udział w kursach oraz poprzez samokształcenie.

Z-11 Okresowa walidacja i certyfikacja nabytych wiedzy i umiejętności.

Z-12. Zapewnianie, jakości w pracy z seniorami przestrzeganie obowiązujących w Programie procedur.

Z-13.Organizacja i prowadzenie placówek dziennego i stałego pobytu seniorów.

 

5. Składowe kwalifikacji zawodowych

K-1. Spełnienie kryteriów: wiekowego (+50), wykształcenia (3 poziom KRK- minimum średnie), doświadczenia zawodowego i życiowego.

K-2. Rozpoznanie środowiska osób starszych pod kątem potrzeb i zagrożeń.

K-3. Wspieranie osób potrzebujących z grup senioralnych.

K-4. Organizowanie systemu wsparcia i pomocy osobie starszym.

K-5. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami niezbędnymi dla prawidłowego wsparcia.

K-6. Stosowanie procedur zapewnienia, jakości w pracy z seniorami.

K-7. Reprezentowanie Programu w swoim środowisku i na zewnątrz.

K-8. Ukończenie kursów uzupełniających, walidacja zdobytej wiedzy.

 

UMIEJĘTNOŚCI

a)      Posiada umiejętności nabyte w trakcie edukacji, pracy zawodowej i funkcjonowaniu w społeczeństwie.

b)      Potrafi komunikatywnie porozumiewać się z ludźmi.

c)      Przestrzega zasad współżycia społecznego.

d)     Doskonali metody pracy własnej i dokonuje samooceny.

e)      Doskonali swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji działań, na miarę możliwości, uczestnicząc w szkoleniach oraz edukacji własnej (nieformalnym uczeniu się)

f)       Przestrzega zasad etyki zawodu oraz tajemnicy zawodowej.

g)      Wykorzystuje obowiązujące przepisy prawa na potrzeby działalności oraz osób wspierających

h)      Potrafi sporządzić wymagane pisma i dokumenty.

i)        Potrafi zlokalizować niezbędną wiedzę i informacje dla realizacji działalności oraz ją przetworzyć.

j)        Posługuje się sprzętem komputerowym w zakresie niezbędnym do gromadzenia i opracowania danych, sporządzania pism i dokumentów.

k)       Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy, ergonomii i bhp.

l)         Poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjno- programowych w obszarze swojego działania.

m)    Systematycznie kontroluje podejmowane działania.

Potrafi budować grupy współdziałania (partnerskie) i zarządzać nimi.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE

Stwierdzenie u Mentora prawidłowych cech psychofizycznych, jest bardzo ważne z racji osobistych kontaktów z osobami starszymi, ich bliskimi i lokalnymi środowiskami, co wymaga:

1.Samodzielności,

2.Odpowiedzialności, rzetelności i sumienności

3. Tolerancji różnorodności poglądów,

4. Wytrwałości w działaniach, dokładności i cierpliwości w kontaktach z wspieranymi.

5. Komunikatywności.

6. Potrzeby samodoskonalenia, realizacji edukacji własnej,

7. Odporności emocjonalnej i zrównoważenia w ocenach i działaniach,

8. Zdolność współpracy w zespole, kierowania nim,

9. Gotowość do wprowadzania zmian,

 

Procedura opracowania i rejestracji kwalifikacji Mentor Środowiskowego Wsparcia jest dosyć skomplikowana. Jednak od początku możemy pilnować prawidłowego opracowania i jej wdrażania. Przygotowujemy działania pilotażowe w 3-4 województwach w kraju. Na podstawie zebranych doświadczeń poprawimy program oraz wdrożymy go w sposób ostateczny.

Mentor w I etapie organizacyjnym jest adresowany do osób +50. Dla tej grupy wiekowej wsparcie aktywizujące zawodowo jest bardzo potrzebne. Bierność zawodowa dotyka osoby słabo wykształcone o niskich kwalifikacjach. Nasza propozycja wymaga wykształcenia, co najmniej średniego. Oraz doświadczenia zawodowego lub życiowego pracy/ kontaktów z ludźmi.

Po wypracowaniu zasad, przystąpimy do programu pilotażowego. Będzie on realizowany w 3-4 województwach. Przygotujemy w nich 45-60 Mentorów. Będą to województwa:

- Dolnośląskie

- Pomorskie,

- Lubelskie

- Mazowieckie (?)

 

            Startujemy z bardzo poważnym wyzwaniem, które może wpisać się w działania aktywizujące na rynku pracy dla +50. Jest to ważna grupa osób, którzy dla równowagi systemu emerytalnego, powinni w maksymalnej liczbie być zatrudnionymi w stabilnych formach pracy. Tych, wraz z dynamicznym rozwojem technologii będzie ubywało. Mentor Środowiskowego Wsparcia może być ofertą dla osób nieradzących sobie z nowoczesnymi technologiami. Tu będą potrzebne predyspozycje o charakterze osobowościowym, intelektualnym, opartym w dużej części na doświadczeniach życiowych.

 

            Są to wstępne założenia, przed nami jeszcze dużo intensywnej pracy.