Pan Marek Zakryewski - wywiad w RDC

Pan Marek Zakrzewski - ciekawy wywiad w Jedynce


LIST INTENCYJNY PODPISANY

Zakończona została procedura podpisania Listu Intencyjnego określającego wolę współpracy podmiotów przy opracowaniu i wdrożeniu Programu Społecznego „Mentorzy Środowiskowego Wsparcia”.

Treść LISTU INTENCYJNEGO 


ZMIANY---ZMIANY---ZMIANY

Program Społeczny jest w permanentnej organizacji, budujemy bowiem działanie które może zmienić duży fragment polityki społecznej. Proponujemy bowiem rozwiązania bardzo nowoczesne, kompleksowe i oferujące bardzo różnorodne działania.

Aktualnie pomoc seniorom jest postrzegana przez pryzmat tradycyjnego wsparcia socjalnego- głownie świadczonego przez instytucje pomocy społecznej dla seniorów uprawnionych dochodowo/niskie emerytury/ lub opiekuńczo-palitywnego dla osób częściowo lub zupełnie niesamodzielnych. Nasz Program proponuje w jednym pakiecie kompetencji zawodowych Mentora Seniora kilkanaście istotnych

 

            Proponowany system działań  rozpoczęliśmy popularyzować chyba za wcześnie/ o jakieś 2 lata/ Spotykał się on ze średnim zainteresowaniem instytucji zajmujących się działaniami dla seniorów i kreowaniem polityki senioralnej. Zbyt słaba była świadomość skutków dynamicznego starzenia się społeczeństwa polskiego. To się zmienia i łatwiej jest prezentować nasze przemyślenia i propozycje rozwiązań. Zaczynają docierać i często pokrywają się lub są zbieżne z pomysłami innych. Jest łatwiej rozmawiać. Problem jest z finansami na działalność. Programy Operacyjne UE, do których możemy aplikować znajdują się w permanentnym poślizgu startowym. Pomimo że alokacji unijnego wsparcia 2014-20 stuknęło 2,5 roku niewiele się dzieje. Jednak przygotujemy się programowo-organizacyjnie oraz do działań finansowych.

 

Dotychczasowe dyskusje z ludźmi i instytucjami weryfikują nasze pomysły. Na chwilę obecną najważniejszymi są zmiany w nazewnictwie: I tak ustalamy następujące, istotne zmiany- pełna nazwa i skrót roboczy:

 

ZMIANY W NAZEWNICTWIE

1.Program Społeczny „Mentor Środowiskowego Wsparcia. Aktywizacja edukacyjna, społeczna i zawodowa seniorów.” / Skrót roboczy: PSMŚW/ Ostateczna nazwa całości Programu Społecznego.

2.Mentor Seniora-/MS/ uproszczona nazwa Mentora Środowiskowego Wsparcia Seniorów.

Liczba mnoga /Mentorzy Seniora /Mentorzy S/

3. System Wsparcia Mentoringu /SWM/, e-System Wsparcia Mentoringu /e-SWM/

 

LIST INTENCYJNY –

Na zaproszenie Prezesa Zarządu FUNDACJI OBSERWATORIUM ZARZĄDZANIA, złożyliśmy List intencyjny określający naszą wolę udziału z zagadnieniami wynikłymi z realizacji PSMŚW, w przygotowywanym przez Fundację projekcie w ramach działania e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, działanie 3.3 „e-Pionier

 

WPÓŁPRACA

Aktualnie nad tworzeniem Programu Społecznego Mentor Środowiskowego Wsparcia pracują:

  1. Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego,
  2. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa,
  3. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Warszawa,
  4. OSI CompuTrain sp. z. o.o. Warszawa,
  5. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Warszawa

 

KWALIFIKACJA ZAWODOWA

Po licznych zawirowaniach niezależnych od nas a związanych z tworzeniem systemów/rejestrów kwalifikacji zawodowych w Polsce dobijamy do finału przygotowania Kwalifikacji Zawodowej Mentor Seniora. Z praktycznego punktu widzenia o potrzebie danego zawodu decyduje rynek pracodawca- pracownik. My jednak opowiadamy się za formalizacją zawodu w kontekście planowanej walidacji związanej z nabyciem uprawnień MS oraz jego okresową certyfikacja.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem i wdrożeniem studiów podyplomowych związanych z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu Mentor Seniora. Będzie to propozycja dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach społecznych jak też dla pracowników instytucji pomocy społecznej oraz organizacji społecznych instytucjonalnie zajmujących się seniorami

 

PROJEKTY PILOTAŻOWE

Mentor Seniora pojawia się w 4 projektach edukacji zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy lub społecznie, złożonych w ramach konkursów Regionalnych Programów Operacyjnych. Proponowane tu rozwiązania mają charakter pilotażowy.

 

To logo jest oficjalnym znakiem rozpoznawczym Programu Społecznego