PROJEKTY INSPIROWANE

MENTOREM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA SENIORÓW.

System Mentoringu, w którego ramach funkcjonuje Mentor ŚWS stwarza możliwość wdrażania projektów wykorzystujących idee Mentora. Przede wszystkim pod kątem finansowania inicjatyw z różnych źródeł. Oraz dostosowania do lokalnych potrzeb społecznych. Są to m.in.

1.Akademia Mentorów Środowiskowego Wsparcia Seniorów. Przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno- wdrożeniowym, na poziomie województwa lub powiatu. W jej skład wchodzi nabór i szkolenie kandydatów na MŚWS, procedury walidacji i certyfikacji, zarządzanie Mentorami. Jest ofertą dla podmiotów i interesariuszy wojewódzkiego lub powiatowego rynku pracy. Współorganizowana z podmiotami odpowiedzialnymi za politykę społeczną na danym terenie, instytucjami odpowiedzialnymi za rynek pracy, bezpieczeństwo seniorów w różnych aspektach, ich aktywizację, kształtowanie polityk społecznych uwzględniających seniorów. Możliwa, jako samodzielny podmiot prawny.

 

2. Program edukacyjny Mentor Środowiskowego Wsparcia Seniorów. Na potrzeby instytucji kształcenia zawodowego dorosłych.

A/W wersji skróconej- 60 godz. zajęć teoretycznych w wersji tradycyjnej oraz on-line plus 3 miesiące /450-480 h/ praktyk. Do tego dokumentacja niezbędna do pracy MŚWS, prowadzenia grupy Mentorów na poziomie gminy powiatu.

B/Wersja pełna 320 godz. zajęć szkoleniowych oraz 3 miesiące /450-480 h/ praktyk zawodowych. Niezbędna dokumentacja.

Mentorzy będący absolwentami Programu Edukacyjnego podlegają rygorom Systemu Mentoringu, są włączeni w jego działania.

Fundacja WRRP gwarantuje zainteresowanym pełne wsparcie merytoryczne.

 

3. Spółdzielnia Socjalna Mentorów ŚWS. Jako element ekonomii społecznej, jest podmiotem zatrudniającym MŚWS. Działa w oparciu o prawo regulujące organizację i funkcjonowanie ss. Spółdzielnia jest włączona w System Mentoringu, otrzymuje pełne wsparcie merytoryczne ze strony Programu Społecznego.

 

4. Mentor Środowiskowego Wsparcia Seniorów dla osób 50+

Dokładniej w wieku 50-60 lat. Wykluczonych z rynku pracy, długotrwale bezrobotnych, oddalonych od zatrudnienia. Wg. modyfikowanego programu działania, uwzględniającego mn., Ich doświadczenie zawodowe, społeczne, specyfiki związane z wiekiem, wykształceniem zawodowym, doświadczeniem zawodowym, długotrwałym bezrobociem itd. Program może być finansowany z funduszy Europejskiego Programu Społecznego.

 

Powyżej zostały zamieszczone 4 najciekawsze programy oparte na idei Mentora Środowiskowego Wsparcia Seniorów oraz Systemu Mentoringu. Możliwości są większe, zależą od potrzeb danego środowiska oraz instytucji/osób zainteresowanych podjęciem danego tematu. Do każdego programu Oferujemy pełne wsparcie doradczo- realizacyjne, określone indywidualnie.

 

 

Więcej informacji udzielamy indywidualnie: e-gazetka6@wp.pl  lub  tel. 534-763-785.