OGÓLNOPOLSKI PROGRAM SPOŁECZNY
„MENTOR ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA

               Aktywizacja edukacyjna, społeczna i zawodowa seniorów

                                    

SZANOWNI PAŃSTWO!

 Niniejsza strona www. Programu Społecznego „Mentor Środowiskowego Wsparcia Seniorów” zawiera podstawowe informacje pozwalające scharakteryzować ten nowopowstający zawód. Zawód nie jest formalnie rejestrowany, bo nie wiadomo gdzie. Gospodarka rynkowa jest podstawowym wyznacznikiem przydatności zawodu/umiejętności zawodowej: czy jest zapotrzebowanie pracodawców na osoby o tej specjalności. Również, czy są osoby i instytucje potrzebujące wiedzy i umiejętności, jakie oferuje MŚWS.
Mentor Środowiskowego Wsparcia Seniorów jest propozycją dla:
- osób zainteresowanych interesującym, o rozbudowanych kompetencjach zawodem,
-uczelni i placówek edukacji dorosłych chcących kształcić Mentorów w ramach studiów podyplomowych, kursów edukacji zawodowej osób dorosłych,
-samorządów kreujących nowoczesną politykę senioralną,
- instytucji rynku pracy szukających skutecznych metod aktywizacji osób bezrobotnych, długotrwale oddalonych od rynku pracy, defaworyzowanych osób 50+, zwalnianych nauczycieli itd.
- kreatorów podmiotów ekonomii społecznej, samozatrudnienia,
- kreatorów innowacji technik informatycznych na potrzeby lokalnych społeczności.
- seniorów i ich bliskich zainteresowanych wsparciem innym, niż oferuje publiczny system pomocy społecznej i komercyjne instytucje działające na rzecz osób starszych.

 Po szczegółowe informacje zapraszamy za pośrednictwem majla: e-gazetka6@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 534-763-785  

 
                                                                                        Marek Zakrzewski

                                                                               Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego.